YGS - LYS > YGS - LYS
Satın Al
Fizik Konu Testi
  • Sayısal öğrenciler için hazırlanmıştır.
  • Her konu yeterince test ile taranmıştır.
  • YGS ve LYS konularını tarayıcı sorulara yer verilmiştir.
  • YGS - LYS’de gerekli bilgi düzeyine ulaşıp ulaşmadığınızı ölçen, nitelikli sorularla zenginleştirilmiştir.