Ortaokul > 6. Sınıf
Satın Al
Türkçe Akıllı Ders Anlatım Modülü
  • Not tutma alışkanlığının oluşması ve korunması amaçlanarak hazırlanmıştır.
  • Anahtar kavramlara ve kelimelere yoğunlaşarak öğrenme kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmıştır.
  • Öğrencinin zaman ve dikkatinin çoğunu yazıp çizmeye vermek yerine, bunların derste kullanmasını ve derse daha çok konsantre olması amaçlanarak hazırlanmıştır.
  • Öğretmenler için akıllı tahta içeriği çeşitli animasyonlar, konularla ilgili bilgi ve kültürün artırılmasını amaçlayan özel videolarla zenginleştirilmiştir.
  • Anlatım sırasıyla, anlam bilgisi, tür ve şekil bilgisi, yazım bilgisi, dil bilgisi ünitelendirilerek yapılmıştır.