Lise > 9. Sınıf
Satın Al
Matematik Akıllı Ders Anlatım Modülü
  • Bu kitabımız 2 kitaptan oluşur ve bu kitaplar beraber satılır.
  • Not tutma alışkanlığının oluşması ve korunması amaçlanarak hazırlanmıştır.
  • Anahtar konulara yoğunlaşarak öğrenme kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmıştır.
  • Öğrencinin zaman ve dikkatinin çoğunu yazıp çizmeye vermek yerine, bunların derste kullanmasını ve derse daha çok konsantre olması amaçlanarak hazırlanmıştır.
  • Animasyonlarla ve "Kim 100 almak ister" yarışmalarıyla zenginleştirilmiştir.